TwinOxid Benin 24 07 2008 html 67c244fbUniversité d;Abomey – Calavi
Faculté des Sciences et Techniques
Laboratoire d;Hydrologie Appliquée
LHA
RAPPORT D’ESSAIS

D;Abomey – Calavi Egyetem
Természettudományi és Műszaki Kar
Hidrológiai Labor, KÍSÉRLETI beszámoló
Szerző: Mr.Changotade, Dr.Fernand Gbaguide, Dr.Daouda Mama
Szabad fordítás: Dr. Wolfgang Storch, Am Stadion 59, D-07629 Hermsdorf,
Tel: +49 1522 2570926; e-mail: dr.storch@googlemail.com
Dátum: 2008. július 24

Tárgy:
A jelen beszámolóban leírt kísérletekre a SOTRAD sprl TwinOxide társaság kérésére a 2008. június 18-én kelt megbízás keretében került sor. A beszámoló különböző, laborban végrehajtott tesztek és kísérletek eredményeit és leírását tartalmazza.

Az elemzések tartalma és célja:
A bemutatott elemzéseknek az a célja, hogy felmérje a TwinOxide termék toxikológiáját és fizikális, fiziko-kémiai és mikrobiológiai tulajdonságait egy 0,3%-os klórdioxid oldat formájában és tesztelje a termék hatékonyságát az ivóvízelőállítás szempontjából. Ehhez elkészítettük a 0,3%-os TwinOxid oldat teljes fizikális valamint fizikokémiai jellemzését. A termék hatékonyságának tesztjét azzal a nyersvízzel való összehasonlításban végeztük el, amelyet jelenleg a népesség használ és amely gazdag bizonyos vegyi szubsztanciákban.

A mikrobiológiai teszt talajvízzel történik, amelyet kórokozócsírákkal oltottunk be.

A toxikológiai teszt a garnélalárváknak a tengervízben történő, a TwinOxide különböző koncentrációjú jelenléte mellett megfigyelt túlélésére támaszkodott. A garnélák petéit, miután tengervízben 30°C-on 72 óra alatt kikeltek, 48 órán keresztül a 0,3%-os TwinOxid oldat hígításainak tesznek ki. 48 óra elteltével meghatározzák a túlélési arányt és sor kerül az IC5 számításra: az 59% túlélő számát ( Megjegyzés: Európában az anyagnak azon koncentrációját, amelynél 50%-os a túlélés, halálos dózisnak =LD50 nevezik. W. Storch) A toxikológiai tesztet a Labor pharmacognosie CBRST Partners von LHA végezte el.

A minta jellemzői:
A teszt megvalósításához 2008.június 19-én, csütörtökön kaptunk egy négyszögletes kartont, amelynek tartalma a következő volt: tasakok egy 250 ml-es 0,3%TwinOxid ivóvíz-fertőtlenítőszer oldat előállításához, továbbá a tíz nyelven (angol, kínai, francia, spanyol, orosz, arab) kiadott használati utasítás a TwinOxid oldat elkészítéséhez, valamint egy biztonsági adatlap (MSDS: Material safety Data Sheet). A tasakok egyike piros színnel írt figyelmeztető feliratokat tartalmaz a jellemzőkre nézve, amelyek jelzik, hogy az az A komponens, a másikon kék színű írás jelzi, hogy a B komponensről van szó.

Az ivóvízkezelés menete

A 0,3%-os TwinOxid oldatot az utasításoknak megfelelően ennek a két komponensnek a keverésével állítottuk elő:

  1. 5 g az A alkotóelemből; por formában: fehér, majdnem szagtalan 5,174g tömeggel , nátriumklorit (NaClO2) és adalékok
  2. 5g a B komponensből, formája: szagtalan finom fehér kristályok 5,258 g tömeggel, nátriumbiszulfát-monohidrát és adalékok;
  3. Mindkét komponenst teljesen feloldottuk 250mL desztillált vízben (vezetőképesség:2,2 µS / cm; sótartalom: 0 g/L és pH: 5,95). Mindezt azért csináltuk, hogy betarthassuk az optimális feltételeket egy tiszta 0,3%-os TwinOxide oldat garantálásához, amely tiszta. Az elemzések eredményeit táblázatos formában ábrázoltuk.
  4. Eredmények: 4-1 0,3%-os TwinOxide-oldat

Táblázat N°1: Az A és B összetételek keveréke által eredményezett oldat fizikokémiai elemzésének eredményei

Parametres

Méthode

Code

LQ

Unité

Résultat

Physique

Potentiel hydrogene

Potentiometrie

pH

1,68

Couleur-szín

Colorimétrie

Coul

0 PtCo

PtCo

550

Conductivité

Conductimétrie

Cond

0 µS/cm

mS/cm

37,7

Salinité-sótartalom

Conductimétrie

Sal

0 g/L

g/L

24

Turbidité

Colorimétrie

Turb

0 FAU

FAU

4

Total dissolved solids

Conductimétrie

TDS

0mg/L

g/L

18,85

Total suspended solids

Colorimétrie

TSS

0 mg/L

mg/L

0

Physico-chimiques

Dioxyde de Chlore

Colorimétrie,S-DPD

ClO2

0,020 mg/L

mg/L

0,161

Fer total

Colorimétrie,Triazine

Fer tot

5µg/L

mg/L

1,125

Manganese total

Colorimétrie, PAN

Mn tot

5µg/L

mg/L

<0,005

Plomb total

Colorimétrie, Lead track TM

Pb tot

0,5 µg/L

µg/L

615

Arsenic total

Colorimétrie, Ag DDTC

As tot

1µg/L

µg/L

198

Cadmium total

Colorimétrie, dithizone

Cad tot

0,02 µg/L

µg/L

225

Chrome total

Colorimétrie, diphénylcarbazide

Cr tot

10 µg/L

µg/L

50

Mercure total

Colorimétrie, Vapeur froide

Hg tot

0,1 µg/L

µg/L

5

Nickel total

Colorimétrie, diméthylglyoxime

Ni tot

20µg/L

mg/L

<0,020

Cuivre total

Colorimétrie, cuprizone

Cu tot

20µg/L

µg/L

200

Zinc total

Colorimétrie, zincon1

Zn tot

10µg/L

µg/L

175

1-es következtetés:

A termék egy összetett sav,amely lényegében klórdioxidot és adalékokat tartalmaz, amelyeket, úgy tűnik, többségében fémes nyomelemek (ETM) alkotnak.

4-2 Annak megítélése, mennyiben hatékony a termék az ivóvízelőállítás céljára

Táblázat N°2: Víz kezelése 0,3%-os TwinOxid oldattal; a kísérletek fizikokémiai elemzésének eredményei

Parametres

Méthode

Code

LQ

Unité

Résultat

Eau brute

nyersvíz

Eau traitée

kezelt víz

0,2mL/L

Physiques

Potentiel;hydrogene

Potentiométrie

pH

6,60

7,13

Couleur

Colorimétrie

Coul

0 PtCo

PtCo

348

324

Conductivité

Conductimétrie

Cond

0 µS/cm

mS/cm

160

174

Salinité

Conductimétrie

Sal

0 g/L

g/L

0

0

Oxygene dissous-oldott oxigén

Electrométrie

O2diss

0mg/L

mg/L

3,02

3,88

Turbidité

Colorimétrie

Turb

0 FAU

FAU

36

20

Total dissolved solids

Conductimétrie

TDS

0mg/L

mg/L

157

169

Total suspended solids

Colorimétrie

TSS

0 mg/L

mg/L

13

8

Physico-chimiques

Dioxyde de Chlore

Colorimétrie, S-DPD

ClO2

0,020 mg/L

mg/L

0

0,03

Titre alcalimétrique

Titrimétrie

TA

0 °F

°F

0

0

Titre alcalimétrique complet

Titrimétrie

TAC

0 °F

°F

6

4

Titre hydrotimétrique

Titrimétrie

TH

0 °F

°F

42,13

44,03

Lithium

Chromatographie ionique

Li+

5 µg/L

mg/L

0,007

0,002

Sodium-Natrium

Chromatographie ionique

Na+

5 µg/L

mg/L

19,928

23,864

Ammoniums

Chromatographie ionique

NH4+

5 µg/L

mg/L

1,532

1,289

Potassium

Chromatographie ionique

K+

5 µg/L

mg/L

3,328

3,378

Calcium

Chromatographie ionique

Ca2+

5 µg/L

mg/L

8,712

9,091

Magnésium

Chromatographie ionique

Mg2+

5 µg/L

mg/L

4,946

5,177

Fluorures

Chromatographie ionique

F

5 µg/L

mg/L

0,044

0,088

Chlorures

Chromatographie ionique

Cl

5 µg/L

mg/L

25,881

25,541

Nitrites

Chromatographie ionique

NO2

5 µg/L

mg/L

0,076

0,109

Nitrates

Chromatographie ionique

NO3

5 µg/L

mg/L

0,023

0,053

Bromures

Chromatographie ionique

Br

5 µg/L

mg/L

0,034

0,197

Phosphates

Chromatographie ionique

PO43-

5 µg/L

mg/L

4,184

15,460

Sulfates

Chromatographie ionique

SO42-

5 µg/L

mg/L

0,012

0,046

Chlore résiduel

Colorimétrie, DPD

Cl2 res

0,010 mg/L

mg/L

0

0

Chlore combiné

Colorimétrie, DPD

Cl2comb

0,010 mg/L

mg/L

0

0

Chlorate

Colorimétrie, DPD

ClO3

0,010 mg/L

mg/L

0

0

Chlorite

Colorimétrie, DPD

ClO2

0,010 mg/L

mg/L

0

0

Chlore total

Colorimétrie, DPD

Cl2tot

0,010 mg/L

mg/L

0

0,03

Chlore libre actif

Colorimétrie, DPD

Cl2 act

0,010 mg/L

mg/L

0

0

Demande chimique en oxygene

Colorimétrie, dosage comme chromate apres oxydation

DCO

<10mg/L

mg/L

16,080

<10

Huiles et graisses Olajok és zsírok

Gravimétrie

HG

0 mg /L

mg/L

0

0

Fer total

Colorimétrie,Triazine

Fer tot

5µg/L

mg/L

1,925

2,35

Manganese total

Colorimétrie, PAN

Mn tot

5µg/L

µg/L

250

250

Plomb total

Colorimétrie, Lead track TM

Pb tot

0,5 µg/L

µg/L

5

5,2

Arsenic total

Colorimétrie, Ag DDTC

As tot

1µg/L

µg/L

<0,001

<0,001

Cadmium total

Colorimétrie, dithizone

Cad tot

0,02 µg/L

µg/L

<0,002

0,05

Chrome total

Colorimétrie, diphénylcarbazide

Cr tot

10 µg/L

µg/L

75

75

Mercure total

Colorimétrie, Vapeur froide

Hg tot

0,1 µg/L

µg/L

<0,1

<0,1

Nickel total

Colorimétrie, diméthylglyoxime

Ni tot

20µg/L

µg/L

200

175

Cuivre total

Colorimétrie, cuprizone

Cu tot

20µg/L

µg/L

150

200

Zinc total

Colorimétrie, zincon1

Zn tot

10µg/L

µg/L

550

525

2. számú következtetés:

A nyersvíz tulajdonságait a Resultates (eredmények) oszlopban jelöltük. Mellette közöltük a 03%-ossal kezelt nyersvíz értékeit. Itt egy 0,2ml klórdioxid/ 1 liter nyersvíz koncentrációt állítottunk be. A kapott értékek jóval a benini ivóvízszabvány által előírt határértékek alatt maradnak. (vö. 2001.február 20-án kelt 2001; 094. sz. rendelet, amelyben meghatározásra került Benin Köztársaság ivóvizének minőségét szabályozó normarendszer). Nem mutathatóak ki káros klórtartalmú anyagok.

4-3 A víz mikrobiológiája:

A következő képek egyértelműen ábrázolják a 0,3%-os TwinOxid oldat 0,2 ml klórdioxid/ 1 liter nyersvíz hígításban kifejtett mikrobiológiai hatásait.

TwinOxid Benin 24 07 2008 html m72891b4c

1. számú fénykép: Escherichia coli : jobbra a nyersvíz a feldolgozás előtt, balra pedig a TwinOxidban való feldolgozás után nyert víz

TwinOxid Benin 24 07 2008 html 32151357

2. számú fénykép: Staphylococcus: fölötte a tápoldat összehasonlításképpen; alatta jobbra a nyersvíz kezelés előtt, balra pedig a TwinOxidban történő kezelés után nyert víz

TwinOxid Benin 24 07 2008 html 2cf150bc

3. számú fénykép: Pseudomonas : jobbra a nyersvíz kezelés előtt, balra pedig a TwinOxidban megkezelt víz

A víz laborban kapott analitikai eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza írásos formában.

3. számú táblázat: Víz kezelése TwinOxid oldattal; a kísérletek mikrobiológiai analízisének eredményei

Nature de l&rsquo;essai

Méthode

Nombre de colonie/mL eau brute

A tenyészet / mL nyersvíz száma

Nombre de colonie/mL eau traitée par la solution a 0,3%

Escherichia coli 

Rapid Ecoli

NTC

0

Staphylocoques

BAIRD – BACKER

NTC

0

Pseudomonas

CETREMID

NTC

0

A táblázat 100%-os baktériumölő hatást mutat ki a nyersvízben jelen lévő nagy mennyiségű kórokozó csírára.

4-4 Toxikus teszt:

Garnélalárvákat 0,3%-os TwinOxide-oldattal kezelünk literenként 0,2mg víz/1l hígításban. Ezután különböző TwinOxide-koncentrációkat választunk ki az IC50 szabályrendszere szerinti LD-50 letális dózis meghatározásához. Az eredményeket a következő táblázat tartalmazza:

Concentrations (10-4 %)

Echantillons

Minta

1.2

0.8

0.4

0.2

0.1

(14)- TwinOxide

TwinOxid Benin 24 07 2008 html 3bfd6465

Survivant

Túlélő

en 48 h

0

3

14

26

26

Témoin

Tanú

26

26

26

26

26

 

 

TwinOxid Benin 24 07 2008 html m6bbbd71e

IC50: az 50% túlélési valószínűség 4 10-5% -os koncentráció közelében adott.

0,2 ppm klórdiocid koncentrációnál biztosított a 100%-os túlélés.

4. számú következtetés: A teszt elvégzése után megállapításra kerülhet, hogy a termék az alkalmazott adagolásban nem mérgező. A termék hatékonyságát 3 hónap elteltével kell az oldatban ellenőrízni. Ehhez megőrzésre kerülnek az oldatok és 3 hónap múlva sor kerül a kiértékelésükre.

A laboreredmények összefoglalása: A laborban elvégzett kísérletek és a tesztek eredményei végeredményben az alábbi következtetések levonását teszik lehetővé a TwinOxid termékkel kapcsolatban:

  1. Lényegében klórdioxid képződik,
  2. Bizonyítottan baktériumölő hatékonysággal rendelkezik és fizikális- kémiai paraméterei tekintetében nem jelent kockázatot a felhasználó számára az ajánlott maximális alkalmazási dózisban, amely bemutatásra kerül,
  3. 100 %-ban elpusztítja a kórokozó mikroorganizmusokat, ha a megfelelő dózisban alkalmazzák,
  4. 0,2 ml klórdioxid/ 1l nyersvíz adagolásban nem mérgező emberi fogyasztás céljára
    **********************************+

Megjegyzések:

A fordítás szerzője nem vállal felelősséget a tartalomért. Minden esetben a beszámoló eredetije tekintendő érvényesnek.
W. Storch/2008.07.24.