Hernádi Szennyvízelhelyező Telep

Szennyvíz telep tisztítás
A hernádi szennyvízkezelő telep

A hernádi nyárfás élelmiszeripari szennyvízelhelyező telep létrehozásának elsődleges célja, hogy a baromfi- (és kisebb részben sertés-) húsfeldolgozó üzem szennyvizei számára biztosíthassák a megfelelő kezelést, hiszen nagy mennyiségű ivóvíz felhasználásával végzik a munkát. A megvalósítás során figyelembe kellett venni, hogy a feldolgozásra és tisztításra szánt vízmennyiség részben veszélyes hulladéknak minősül, emellett a telep fertőtlenítésére használt szerek is a csatornarendszerben kötnek ki.

A szennyvíz mennyisége és betermelése

Az üzem területén tetemes mennyiségű, napi 1600 köbméternyi ipari szennyvíz keletkezik, melyet elsősorban egy ipari zsírfogón eresztenek keresztül, majd első lépésként rácsszűrő és ívszita szűri ki az úszó szennyeződéseket.

A vizet az alábbi berendezések segítségével kezelik:

  • Oxidációs árok – biológiai előtisztítás
  • Dorr-ülepítő
  • tározó medence
  • Flygt szivattyúkkal fölszerelt MOBA átemelő aknák.

A telep vízműveiben az ülepítés folyamatos, a tartózkodási idő 7—8 óra. Havonta 40-50 köbméter fölös iszap keletkezik, ezt a megfelelő kezelést követően a mezőgazdasági talajba szántják.

A szennyvíz elhelyezése

A fennmaradt, előtisztított víz fertőtlenítése túlzott költségekkel járna, emellett a telepről kikerülő folyadékok ivóvízzé tisztítása és ekként történő kezelése technikailag problémás lenne, ezért a tisztítóteleptől 2,5 km-re található nyárfaültetvényre szivattyúzzák. A terítést a hidránsokra kapcsolt hordozható öntözőcsövek segítségével végzik, ezek a fasorok közötti öntöző teknőkbe juttatják a vizet. A nyárfás területe közel téglalap alakú, 1200 m hosszú és 200-300 m széles.

Tereprendezés az előtisztított víz számára

A nyárfaligetben a munkálatok megkezdése előtt a talaj gyengén humuszos homok, illetve futóhomok volt, melynek a vízáteresztő képessége nagy, rossz víztartó, humuszban, kolloidokban, tápanyagokban szegény. A környéken az eredeti talajvízszint márciusban 90 cm-től 200 cm-ig váltakozott.

A telep megépítését követően a tereprendezés során 6 m tengelytávolságú bakhátak készültek, amelyeken a nyárfasorok állnak.

A felszín alatti nyomóvezetékről a vízkivétel az 50 méterenként elhelyezett 23 db hidránsról történik. Az öntözést a hidránstól legtávolabbi teknőnél kezdik, majd az utolsó 6 m-es csőtagot lekapcsolják és így haladnak visszafelé a hidránsig. A rendszer fertőtlenítése rendszeres időközönként történik, például klór-dioxid felhasználásával.

A faállomány típusa

A faállományt óriásnyár egyéves, gyökeres dugvánnyal telepítették, az öntözés megkezdése előtt a fapusztulás mértéke jelentős volt. Az öntözés megkezdését követően a vizsgálatok alapján a legszebb faállomány a nagyobb talajvízszinttel rendelkező területeken figyelhető meg.

A szennyvízből kioldódó anyagok

Az előtisztított és kezelt szennyvízben jelentős mennyiségű Zn és P található, mely a vágóhídi vérből származik és jelentős mértékben felhalmozódik a talajban.

A tisztítás során a szerves anyag 43%-át, az ásványi anyagok 51%-át kiszűrik és jelentősen csökken a KOI, a BOI értéke, valamint a zsírtartalom. A tisztított szennyvíz Na%-a 56-69, Mg-a 39-42, SAR-értéke 3,5-6,3 között van.

A talajvíz minőségvizsgálata során kiderült, hogy a homokos talaj jól kiszűri a nitrit és nitrát tartalmat. A teleptől távolabbi mérések bizonyították, hogy a vízszintes szűrés érvényesülését követően a víz tisztulása teljes mértékben végbemegy.

A hagyományos szennyvíztisztító telepekhez képest a beruházás költsége 60-70%-kal alacsonyabb, természetvédelmi szempontból pedig rendkívül kedvező. További beruházások segítségével elméleti lehetősége van annak, hogy a biológiailag szűrt talajvizet – az ivóvízkezelés szabályait betartva és fertőtlenítve – felhasználhassák az ivóvízhálózatban.


Szennyvízelhelyező és tisztító telep gyakorlati megvalósítása Magyarországon. A szennyvízkezelés egyik hatékony módja, amikor az előkezelt vizet a mezőgazdasági területen, biológiai tisztításnak alávetve hasznosítják. Ez az eljárás költséghatékony és környezetkímélő is. Érdekes témák, melyek megismerése mindenki számára hasznos lehet: ipari vízgazdálkodás, gazdaságos ivóvízkezelés, vízkezelés ára, szennyvízkezelés és tisztítás, szennyvíztároló műanyag tartályok, víztisztítás klórral