Víztározó, emelt vízszint

Megújuló energiaforrásaink

A „megújuló” energiaforrások közül a legtöbb energiát a biomassza szolgáltatja. Közvetlenül ezt követi a vízenergia, mely az emberiség egyik legrégibb energiaforrása. Ránézésre kifogyhatatlannak tűnik, bár a globális ivóvízhiánnyal már számolnunk kell.

 

 

 

 

 

A megújulóenergia-felhasználás PJ (petajoule) egységekben:

Biomassza és hulladék Föld Nap Szél Víz Összesen
EU 4297 243 73 427 1182 6222
Magyarország 63,8 4 0,2 0,8 0,8 69,6

A táblázatból kiderül, hogy Magyarországon a megújuló energiákat sokkal kisebb mértékben hasznosítjuk, mint az EU-ban általában.

Ugyanakkor az utóbbi évtizedek technológiai fejlődésének köszönhetően egyre nagyobb arányban aknázzuk ki a megújuló energiaforrásokat, és termelünk révükön áramot. Azonban a hasznosításnak több mint 80 %-a még mindig a vízerőművekben történik. Ennek fő oka, hogy a tetemes beruházási költségek után e folyamatban mintegy 50-100 évig jelentősebb költségek nélkül termelhetjük az áramot biztonságosan.

Vízgazdálkodási hatások

Bár elsőre úgy tűnhet, hogy mivel a vízerőműnek nincs károsanyag-kibocsájtása, ezért környezetkímélő, azonban ez nincs teljesen így. Az erőművek többnyire kedvezőtlen hatással vannak a folyókra. Mivel a létesítmény felett a víz áramlása lelassul, a meder eliszaposodhat. Az alsó szakaszon azonban a gyors áramlás miatt a meder alja kimélyül, ami jelentős vízszintcsökkenést eredményezhet. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy előfordul, amikor ezek a hatások, a korábbi állapotokhoz képest, előnyös fordulatot jelentenek a helyi élővilág számára.

Vízgazdálkodási lehetőségek Magyarországon

Az energiatermelés szempontjából Magyarország hegy- és vízrajza korántsem ideális. A bővizű folyók többnyire lapos területeken folynak keresztül, ahol a vízerőmű kialakítása nem lenne célszerű.

Vízgazdálkodási szempontból Magyarországon a legkritikusabb kérdés a szlovák-magyar Duna-szakaszon épült erőmű kérdése. Megállapítható, hogy az építménnyel kapcsolatban csak annak hátrányaiból részesülünk. Ennek ellensúlyozása az egyik legbonyolultabb, legköltségesebb és leghosszabb vízgazdálkodási projekt dolga lenne.

Bár a bősi gát miatt a lakosság körében komoly ellenállás volt és van az új vízerőművek létesítésével kapcsolatban, a vizsgálatok szerint a Duna alsó szakaszán, Adony és Fajsz környékén mégis megfontolható lehet egy ilyen beruházás. Ezen törekvések a jelen világpolitikai helyzetben várhatóan újra előtérbe kerülhetnek.

Energiatárolás a víz segítségével

A villamosenergia-hálózatban a megtermelt energia pillanatnyi mennyisége szinte mindig különbözik a fogyasztói igényektől. A megújuló energiaforrások kiaknázása kapcsán elmondhatjuk, hogy például a napenergia és szélenergia kiaknázhatósága időszakos, emellett éppen a termelési csúcsidőszakokban használnak kevesebb áramot a fogyasztók.

Az energiaellátási biztonság megkövetelné, hogy tartósan raktározzuk a fölösleges energiákat. Ennek egyik legjobb megoldása a mechanikai energiatárolás, ezen belül a szivattyús vízi erőmű és a magaslati víztározás.

Ez egy rendkívül egyszerű rendszer, mely három részből áll:

  • magaslati víztározó,
  • alsó víztározó,
  • összekötő csővezeték és áramtermelő szivattyú.

A megoldás lényege, hogy a két tározó közötti szintkülönbségből adódó helyzeti energiát aknázzuk ki. Az áramhálózat csúcstermelése idején a fölösleges energiát a szivattyú működésére fordítjuk, mely a vizet az alsó tározóból a felsőbe továbbítja. Áramapály idején a szivattyú működése leáll és a lezúduló víz hatására elektromos áramot termel. Az ilyen rendszerek nemcsak gazdaságosak, de összehasonlíthatatlanul jobb a környezeti hatásuk, mint az egyéb hasonló célú műtárgyaknak.