Az ivóvíz fertőtlenítés új generációja: TwinOxide

víz- és ivóvíz fertőtlenítésA TwinOxide egy fejlett szintű ivóvíz-fertőtlenítőszer, amely > 99,9+ %-os tisztaságú klórdioxid-oldatot állít elő. A TwinOxide nem termel klórt, klorátot, kloritot, illetve kloridot. Az aktív biocid hatást a klórdioxid (ClO2) fejti ki, amely legalább tízszer olyan hatékony, mint a klór, vagy más klórtartalmú fertőtlenítőszerek. A TwinOxide igen széles, 4-től 10-ig terjedő pH értékskálán képes hatni, és nem képez semmilyen káros mellékterméket, illetve mellékhatást.

A klór-dioxid vegyületet 1944 óta használják az ivóvízhálózatban, és emellett alkalmas a különböző iparágakban történő felhasználásra is, mint például: csatorna- és hulladékvíz tisztítás, olaj- és gázipar, papír- és papírmassza-ipar, szarvasmarha-és baromfitenyésztés, élelmiszeripar, hűtőtornyok, közfürdők, valamint vízelosztó rendszerek és tartályok tisztítása.

A klór és klórtartalmú vízfertőtlenítőszerek melléktermékeket termelnek, mint pl. a TriHaloMethanes (THM’s), a Haloacetic Acids (HAA’s), és a Mutagen X (MX). Ezek a melléktermékek rákkeltő hatásúak és károsak lehetnek egészségünkre. A TwinOxide semmilyen mellékhatással, illetve melléktermékkel nem jár.

A TwinOxide 0,3%-os oldata minden mikroorganizmust elpusztít a vízben, mint az úgynevezett coliform, E-coli, cinobaktérium, és más baktériumok, valamint vírusok, mint a hepatitisz, gomba, fungi, protozón, actinomycetes, ciszták, legionella, lépfene (antrax) és metanogének. Csökkenti a vas és mangán tartalmat.

A TwinOxide használata egyszerű és pozitívan segíti a közegészség ügyét a vízfertőtlenítés olyan módszerével, amely nem okozza azoknak a veszélyes melléktermékeknek a megjelenését, amelyek a hagyományos kémiai szerek alkalmazásakor gondot okozhatnak. A TwinOxide nem terheli a környezetet.

Ivóvízkezelés a mikrobás fertőzések ellen

Hagyományosan a mikrobás fertőzések kezelése klórral történt, azonban egyre növekvő számú iparágban, mint pl.: a baromfi feldolgozás az ipari vízben már nem megengedett a magas klórszint. Máshol aggodalomra ad okot a klóros reakciók melléktermékeinek egészségre és környezetre gyakorolt hatása.

A TwinOxide International B.V. a klórt használóknak egy erősebb fertőtlenítőszert ajánl, a TwinOxide®-ot.

A TwinOxide® radikális megoldást kínál a hideg és meleg vizes szolgáltatások, ivóvíz ellátás, hűtővíz, ipari víz, szennyvíz illetve elfolyó víz mikrobás szennyeződések kezelésére, széleskörű alkalmazásban, ott ahol szükség van mikrobakezelésre. A TwinOxide® sikere a mikroba szennyeződés kezelésében abban áll, hogy eltávolítja és megakadályozza a biofilm kialakulását a rendszerben. Továbbá a TwinOxide® erőteljes oxidálószere számos vegyi szennyezőanyagnak, mint pl.: vas, mangán, szulfid, amin, és merkaptán, cianid, fenol, stb. Az egyedi kétkomponensű TwinOxide® eljárás erős fertőtlenítő hatást nyújt vízrendszerek és kemény felületek számára számos iparágban, úgy, mint élelmiszer feldolgozás, egészségügy, állategészségügy, üdítőitalok és sörgyártás. Még a HSE is támogatja az ACOP (7)-ben, mint a Legionella elleni küzdelem egyik elismert alternatíváját a magas forró víz hőmérséklettel szemben. Továbbá az ivóvíz minőségre vonatkozó WHO irányelvek is ajánlják a klórdioxidot a mikrobakezelés folyamatos tartós üledékeként. A TwinOxide® klórdioxid tökéletes megoldást kínál a mikrobás szennyeződés ellen, mely megfelel a klórral szembeni alternatíva minden követelményének, és még annál is többet nyújt.

Ivóvízkezelés a bakteriológiai fertőzések ellen

Hagyományos tekintetben a bakteriológiai fertőzések klór használatával kerülnek megelőzésre. Azonban egyre több iparág­ban, így pl. a baromfi-feldolgozásban is betiltják a magas klórkoncentrátumok használatát. Más iparágakban egyre inkább ag­godalmat vált ki a klór károsító hatása az egészségre és a környezetre egyaránt. A TwinOxide hatékonyabb és biztonságosabb ivóvíz-fertőtlenítőszer, amely klór helyett alkalmazható. A TwinOxide egy célorientált és megfizethető megoldás a bakteriológiai fertőzéstől való megóvásra hideg- és meleg víz esetében, az ivóvízrendszerekben, a hűtőtornyokban, a feldolgozók vizében, a hulladék- és csatornavízben, továbbá más sokrétű alkalmazásban, ahol a mikrobiológiai ellenőrzés fontos szempont.

A TwinOxide sikerének egyik kulcsa a bakteriológiai fertőzések megelőzésének területén az a lehetőség, hogy az ivóvízkezelés során a vízelosztó- és tároló rendszerekben képes a biofilmet megszüntetni és az újraképződést megelőzni. Ezen kívül a TwinOxide hatékony oxidáló eszköz a különböző kémiai szennyezőanyagok esetében, mint pl. vas, mangán, szulfid, amin, cianid, és fenol. Az egyedülálló, két komponensből felépülő formula erős fertőtlenítőhatású eszköz a különböző vízrendszerek és kemény felületek számára sokféle területen, mint pl. élelmiszer-feldolgozás, egészségügy, baromfi- és állategészségügy, üdítőitalok és sörfőzdék. A TwinOxide emellett a HSE in ACOP (7) által bizonyítottan elismert alternatíva legionella ellen is.

A WHO (World Health Organization) “Az ivóvíz minőségének irányvonalai” szerint a bakteriológiai ellenőrzésre klórdioxidot ajánl, mint állandó terméket. A TwinOxide klórdioxidja tökéletes megoldást nyújt a bakteriológiai szennyeződések esetére és megfelel minden elvárásnak, mint a klór magasabb eredményszintű alternatívája.

Klór-dioxid

A klórdioxid (kémiai vegyjele ClO2) már hosszú ideje ismert, mint az ivóvíz, a mezőgazdaságban használt víz, illetve az ipari és szennyvizek kitűnő fertőtlenítőszere. Az elmúlt években a klórdioxid iránti igény rendkívüli mértékben megnőtt számos előnyének illetve tulajdonságának köszönhetően más fertőtlenítőszerekkel szemben.

A TwinOxide® klór-dioxid legfontosabb előnyei a klórral és más fertőtlenítőkkel szemben:
 • Nagyobb teljesítmény (a klórhoz képest 260%-al magasabb oxidáló teljesítmény);
 • A klórral ellentétben, a TwinOxide® nem lép reakcióba az ammóniával, ammóniummal vagy a legtöbb szerves anyaggal;
 • A TwinOxide® nem klórozza a szerves anyagokat és csökkenti a THM-et és HAA-t és egyéb (rákkeltő) szerves összetevőt;
 • Hatékonyan eltávolítja a profilaxist a biofilmről;
 • Határozottan baktériumölő hatású szélesebb pH tartományban is (4-10);
 • Határozottabb fellépés a vízben gyakori mikroorganizmusokkal szemben (baktérium, vírus, egysejtűek, gomba és lerakódások);
 • Nincs ellenállás kialakulás mikroorganizmusokban;
 • Magasabb anyagtolerancia;
 • Jobb hatékonysággal távolítja el a vas és magnézium összetevőket;
 • Jobb oldhatósága vízben, és gyorsan alkalmazható.

A klór-dioxid előállítása

A klór-dioxid hagyományos gyártása 100 éven keresztül nagy nehézségekbe ütközött, főleg a kis- és közép felhasználók esetében. Elsősorban igen magas befektetési- és gyártási költségekkel járt. Emellett fontos tény, hogy a hagyományosan gyártott klórdioxid – főleg, ha hígított – levegővel érintkezve felrobban. Egy hagyományos klórdioxid-berendezés magas biztonsági szintű, tűzálló feltételeket igényel, speciálisan képzett személyzettel. További problémákat jelent a termék magas korrozív hatása, és a klór-, illetve klorátképződés. A klórdioxid hagyományos gyártási módja tehát magas költségekkel és rizikókkal jár együtt. A TwinOxide kiküszöböli a magas gyártási költséget és valamennyi operációs problémát. A klórdioxid hagyományos gyártása a kis- és középfelhasználók számára sosem volt praktikus, és emiatt kizárólag csak a nagyfelhasználók éltek vele. Más, olcsó kémiai anyagokkal történő kísérletek a stabil klórdioxid előállítására vonatkozóan ez idáig nem jártak sikerrel. Például a szódium-klorid és hasonlók olyan fémsókat használnak, amelyek alkalmazása tiltott az ivóvízrendszerekben.

A TwinOxide nem igényel sav-aktivátorokat és nem épít klorid, vagy klorát vegyületeket!!

Van egy rendkívül lényeges kémiai különbség a TwinOxide és a klór, valamint más klóros ivóvízfertőtlenítő szerek (szódium-hypoklorid, kálcium-hypoklorid, stb.) között. Ez utóbbi termékek “szabad klórt” termelnek, avagy más néven hypoklór tartalmú savat. Ez a biocidkomponens, amely a baktériumokat elpusztítja. A szabad klór akkor termelődik, ha a klór, ill. más klórtartalmú fertőtlenítők a vízbe kerülnek. A TwinOxide hatása ezzel szemben az aktív klórdioxid összetevőjére alapul. Bár a “klór” név megtalálható ebben a vegyületben, ennek ellenére a klórdioxid nem tartozik a klóros fertőtlenítőszerek csoportjába. A TwinOxide nem termel szabad klórt (hypoklór-sav), a fertőtlenítő hatás érdekében. Abban az esetben, ha a TwinOxide 0,3%-os oldata alkalmazásra kerül, a klór-dioxid elpusztít minden baktériumot, algát, spórát, protozónt, gombát, fungi, metanogén vírust, stb. A TwinOxide nem termel semmilyen mellékterméket. A klór és klórtartalmú termékek fertőtlenítő hatású melléktermékeket állítanak (DBP) elő, amelyek rákkeltő részecskéket tartalmaznak, emellett pedig ösztrogéneket, amelyek már kis mennyiségben is biológiailag káros hatásúak, mint pl. a TriHaloMethanes, Haloacetic Acids, és a Mutagén X. A TwinOxide klórdioxid gyártása teljes mértékben megfelel az Európai Standard DIN EN12671 előírásainak, amely a kémiai vegyszerek tisztaságára és minőségére vonatkozóan a legmagasabb szabályokat állítja. Ezek a szabályok vonatkoznak az ivóvíz fertőtlenítésére.

A TwinOxide használata és alkalmazása egyszerű.

A történet technikai oldala

klór és a klórdioxid: oxidáló anyagTechnikai szempontból a klór és a klórdioxid egyaránt oxidáló anyagok, vagyis elektronfelvevők. A klór két darab elektront képes abszorbeálni, a ClO2 pedig ötöt. Ez a tulajdonság magyarázatot ad a két anyag közötti alapvető különbségre.

A klór reakciója esetében a klór 10%-a azonnal kötést létesít az “aromás” kötésekkel. Az aromás kötések esetében az atomok láncokba rendeződnek. Képesek más atom felvételére, mint pl. a klór, amelyek ezekben a körökben találhatóak. A klórozott aromák csoportjába – amelyek mérgezőek lehetnek bizonyos organizmusok számára – tartoznak a hírhedt dioxinok.

A klórdioxid, mint reagens, teljesen másként viselkedik. Ahelyett, hogy az aromás láncokkal kötést létesítene, lebontja azokat. Ezenfelül a klórdioxid felhasználás emelkedésével arányosan a klórozott organikus anyagok felépítése drasztikusan lecsökken.

A klórdioxid kémiai tulajdonságai magyarázatot adnak arra is, miért olyan célorientált oxidáns, vagy fehérítő hatású anyag. Tízszer erősebb a klórgáznál és sokkal szelektívebb annál. A környezetvédelemre figyelmet szentelve, az ismert előnyök alapján a klórdioxid az első számú megoldás az (ivó)víz és hulladékvíz fertőtlenítésére.

A TwinOxide a ClO2 vegyületet magasabb szintre emeli, mivel 99,9%-os tisztaságú klórdioxid oldatot eredményez 0,3%-os koncentrációban, melléktermékek és mellékhatások nélkül.

Az új TwinOxide® ivóvíz-fertőtlenítőszer 0,3%-os kétkomponensű rendszer

A klórdioxidot érintő összes említett problémára egyszerű megoldás a TwinOxide® kétkomponensű rendszer. A TwinOxide® az ivóvizet az 12671 Európai Szabványnak megfelelően kezeli, elkerülve a magas beruházási és üzemeltetési költségeket.

A TwinOxide® két komponensként kerül szállításra por formában, és a tényleges szükséglet kikeverésén és azonnali aktiválásán alapul. Néhány óra elteltével a létrehozott 0,3%-os klórdioxid oldat használatra kész, és vegyi felezési ideje 30-60 nap. A TwinOxide® kétkomponensű rendszer összekeverés nélkül korlátlan ideig eltartható.

A TwinOxide® előnyei az ivóvízkezelés során

 • Nincs többé robbanásveszély;
 • Nincs szabad klór, klorit, klorát és klorid felszabadulás;
 • Csak korlátozott beruházási költség;
 • A kis és közepes felhasználók gazdaságosan diszponálják a klórdioxidot;
 • Javul a víz szaga, íze és színe;
 • Kevesebb teher a csatornán;
 • Nincs klór-amin (kötött klór) felhalmozódás;
 • A vízben lévő visszamaradt anyag csökkentése;
 • Nincs szükség sav aktiválószerre.

A TwinOxide® vízfertőtlenítőként történő használatának előnyei:

 • Hatékony minden vízzel kapcsolatos mikroorganizmussal szemben (baktérium, vírus, egysejtűek, gomba, élesztő);
 • Magas teljesítmény fertőtlenítőként és biocidként;
 • Nincs ellenállás kialakulás mikroorganizmusokban;
 • Hatékonyan eltávolítja a profilaxist a biofilmről;
 • Teljesen hatékony 4 és 10 közötti pH értéken;
 • Minimális a klórdioxid korróziós hatása – összehasonlítva az ivóvíz korróziós hatásával -> nincs az anyag használata korlátozva;
 • A 4 és 10 pH közötti baktériumölő hatás igen stabil -> következésképpen nincs szükség további savak hozzáadására (sem ipari sem citromsavra);
 • A visszakeringetett vízhez fertőtlenítés céljából történő folyamatos klórdioxid hozzáadás miatt, a rendszerben minden cső és minden hely elérhető és fertőtleníthető;
 • Nincs robbanásveszély.
Mikroorganizmusok elpusztítása és az ivóvíz rendszerek fertőtlenítése Twinoxide®-dal

Rendes üzemi körülmények között az ivóvízben kialakuló biofilm általános és jelentős mértékű. A biofilm mikroorganizmusok kolóniáját tartalmazza, melyek egy nyálkás EPS anyag véd és tart össze (EPS= extra celluláris polimer anyag). Az ilyen EPS klímában számos rákkeltő mikroorganizmus képes rendkívül jól szaporodni.

Az ivóvíz a legfontosabb élelmiszerünk. Ivóvizeink védelme létfontosságú. Az 1998 november 3-i ivóvízre vonatkozó EN 12671-es Európai Rendelet meghatározza az összes minőségi szabványt, mely szükséges a biztonságos és magas minőségű ivóvíz biztosításához.

Számos érték sávszélessége kiélesedett, az egészségügyi hatóságok megbízásai megerősítésre kerültek, és garantálható a fejlesztések és új ismeretek egyesítése. E szabályozás alapján az összes európai ország köteles törvényeit és törvényalkotását a sokkal szigorúbb szabványokhoz igazítani, hogy polgárainak biztonságos és a legjobb minoségű ivóvizet biztosíthassa.

A legionella kipusztítása és az otthoni berendezések csővezetékeinek fertőtlenítése Twinoxide®-dal

Rendes körülmények között az ivóvíz csővezetékeiben gyakran alakul ki biofilm. Ez a biofilm mikroorganizmusok közösségét tartalmazza, melyeket egy nyálkás EPS anyag véd és tart össze (EPS= extra celluláris polimer anyag).

Az ilyen EPS környezetben számos betegséget okozó mikroorganizmus képes megmaradni és szaporodni. A Legionella Pneumophilia (légiós betegség) baktérium törzs majdnem minden fajta vízben megtalálható. A legionella szaporodása rendkívül magas 25oC és 45 oC közötti hőmérsékleten. Továbbá az ivóvizes berendezések meleg vizes rendszerei is magas legionella kockázatot jelentenek. Hideg vizes rendszerekben is magas a legionella kockázata a kiépítési konstrukció miatt (fűtött területen áthaladó csővezeték, nem megfelelő szigetelés), melynek eredményeképpen bizonyos helyeken a hideg víz hőmérséklete megnő.

Karbantartás és fertőtlenítés a TwinOxide® 0,3%-os kétkomponensű rendszerével

Kitűnő biocid tulajdonságai miatt a TwinOxide® tökéletesen alkalmazható alapos fertőtlenítésre valamint az ivóvíz rendszerek következő folyamatos fertőtlenítésére.

 • Hatékony biocid hatás mikroorganizmusok ellen (pl.: kipusztítja a baktériumokat, vírusokat egysejtűeket, gombát);
 • Nincs ellenállás kialakulása mikroorganizmusokban;
 • Nincs korróziós tulajdonság -> nincs anyag alkalmazásban korlátozás.

A TwinOxide® kétkomponensű rendszer lehetővé teszi a klórdioxidot ivóvizes alkalmazások esetén is az (ivóvíz minoségére vonatkozó követelményeket tartalmazó) 12671-es Európai Szabvány értelmében különleges berendezések nélkül.

Hűtőtornyok és hűtőrendszerek fertőtlenítése

A biocidok élő organizmusok kipusztítására szolgáló vegyszerek. Egy mikro biocid kiválasztásakor számos jelentős tényező játszik szerepet, pl.: hatékonyság és gazdaságos alkalmazás. Ipari biocid alkalmazásoknál főként klórt használnak. További alternatív alkalmazások klórdioxid, hipoklorit, ózon, UV fény és kén alapú kombinációk használatosak biocidként.

Számos ok miatt van szükség a hűtőtornyok tisztítására és fertőtlenítésére. Pl.: a hűtőtornyokban masszív biofilm alakul ki. A leghatékonyabb hőelszívás érdekében szükség van a lapátok és szivattyúk megfelelő tisztítására és fertőtlenítésére. Továbbá a tiszta anyag jelentősen megnöveli az élettartamot, és határozottan csökken az üzemeltetés költsége.

Hűtőtornyokban szükséges az aeroszol baktériumok és legionella rendszeres ellenőrzése. Általános figyelmeztetés: Még a tiszta és fertőtlenített víz is tartalmazhat baktériumot! Ezért rendszeres időközönként, laboratóriumban elvégzett tudományos vizsgálatra van szükség!!!

TwinOxide®-dal történő úszómedence és masszázskád fertőtlenítés

Az elmúlt évszázad közepe óta ismert a klórdioxid használata úszómedencék fertőtlenítési eljárásában, és jelentős előnyei vannak a klór alkalmazásával szemben.

Az úszóvízben általában található humuszsav (huminsav), fürdőolajok, tisztítószerek vagy nitrogén összetevők (pl.: vizelet). Az úszóvíz fertőtlenítése céljából történő klór használat során ezek az összetevők, klór alapú szubsztitúciós vegyületekké változnak, pl.: trihalogén metán (THM), és klór-aminok (kötött klór). A THM rákkeltő, a klór-amin pedig az úszómedence jellegzetes szagáért felelős.

A TwinOxide® használatával ezeket a hátrányokat el lehet kerülni. A klór hagyományos alkalmazásához képest, alig alakul ki THM és AOX (felszívódó szerves halogén).

Ivóvízkezelés az élelmiszer és ital iparban

A TwinOxide® alkalmazható a tisztítóvíz, pótvíz, üvegmosás, ionizációs berendezések és palackozógépek folyamatos fertőtlenítése területén. Termelési üresjárat során a fertőtlenítésben hézagok alakulhatnak ki, mely elkerülhető a TwinOxide® alkalmazásával. A TwinOxide®-ban jelenlévő elhanyagolható klórszint pozitív hatással van a korróziós szintre, a pH semleges értékeknek köszönhetően, és lehetővé teszi az álló rendszerekben történő alkalmazást is!

A TwinOxide® nincs hatással az ízre, mely elkerülhetetlen a savas hidroklorid használatakor. A TwinOxide® további előnye a membrán fertőtlenítésének, bio elszennyeződés megakadályozásának, valamint a rendszerben a lebegés arányainak javítási lehetősége.

A TwinOxide ivóvíz-fertőtlenítőszer legfontosabb előnyei a klórral és más fertőtlenítőszerekkel szemben:

 • Magasabb hatékonyság (legalább tízszer annyi oxidáló-hatás, mint a klórnál)
 • A klórral ellentétben a TwinOxide nem lép reakcióba az ammóniával, vagy más organikus anyagokkal
 • A TwinOxide nem klórozza a szerves anyagokat
 • A TwinOxide csökkenti a TriHaloMethanes (THM’S) és Haloacetic Acids (HAA’s) számot, valamint más anyagokat
 • Hatékony Prophylaxis biofilm eltávolítás
 • Állandó baktériumölő hatás széles (4-10) pH-skálán
 • Hatékonyabb hatás minden ismert, a vízben születő mikroorganizmus ellen (baktériumok, vírusok, pl< fungi, legionella)
 • A mikroorganizmusoknál nem alakul ki ellenálló képesség
 • Hatékonyabb anyagfelhasználás
 • Nagyobb hatás a vas- és mangán tartalom eltávolítására
 • Jobb oldhatóság a vízben és nagyon gyors alkalmazási lehetőség
 • Hosszú eltarthatósági idő
 • Hosszabb hatóidő a rendszerben, mint a klór esetében
 • A klór a múlt, a TwinOxide a jövő. TwinOxidos vízfertőtlenítés plusz korrózió nélkül.

A TwinOxide nem okoz klór, klorát és klorid képződést.

A TWINOXIDE 0,3%-OS OLDATÁNAK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
 • felhasználás előtt min. 30-60 napig megőrzi hatékonyságát (az A és B komponensek vízzel történő vegyítése után), 22 C-on, sötét raktárhelyiségben, két komponenst külön tárolva (vegyítés nélkül) 5 évig eltartható.
 • nem robbanásveszélyes
 • kevésbé korrozív, mint a víz
 • majdnem 100%-os erősség
 • az adagolópumpa beszerelése az egyetlen szükséges befektetés
 • kis-, közép-, és nagyfelhasználók egyaránt alkalmazhatják
 • 99,9+ %-os tisztaság
 A TWINOXIDE ELŐNYEI A mikrobiológiai előnyök (teljes spektrum):

mikroiologia

 • erősebb, célirányosabb és gyorsabb ölőfunkció
 • széles pH-skálán hat (pH 4-10)
 • a klórtermékeknél 10-szer nagyobb fertőtlenítőerő
 • a klórtermékeknél min. 10-szer magasabb oxidálóerő
 • a biofilm és mikroorganizmusok hatékony eltávolítása és megelőzése
 • felhasználás előtt az oldat 30-60 napig megőrzi hatékonyságát
Környezetvédelmi előnyök

nincs szabad klór

 • nincs szabad klór, klorát, klorid, vagy klorit
 • kisebb csatornaterhelés az organikus halogénkombinációk nagy mértékű csökkentésével (Aox, TriHaloMethán)
 • TriHaloMethán kontroll
 • a kötött-klór képződése erőteljesen gátolás
 • nincs furcsa íz – a víz jobb íz- és színminőségű
 • nincs Trihalomethán (THM), Haloacetic Acid (HAA), vagy Mutagén X
 • a maradvány minimális sodium sulphite és sodium chloride (konyhasó)
Gazdasági előnyök

gazdasagi elony

 • kis mennyiségű és alacsony koncentrációjú klórdioxid
 • nincs gyártási-anyag befektetés
 • a meglévő berendezéseken nem szükséges változtatni, kivéve az adagolópumpa beszerelése és karbantartása
 • nincs konstrukciós változtatás-, vagy diplomakövetelmény
 • nincs szükség speciálisan képzett személyzetre
 A TWINOXIDE ENGEDÉLYEI ÉS MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNYAI

minősítési bizonylatA TwinOxide a következő megjelent DIN és ISO tesztszabványokkal rendelkezik:

DIN EN 12671
DIN EN ISO 10304-1
DIN 38405-32
DIN EN ISO 11969
DIN 38406-6
DIN EN ISO 5961
DIN EN ISO 1233
DIN 38406-11
DIN EN 12338
DIN 38405-23

TwinOxide megfelel az IWW Duisburgi Egyetem Intézetének valamennyi előírt szabványának. Az IWW a Német Kormány által került kinevezésre és tagja a DVGW Intézetének, a következő elismerésekkel:

Tisztasági Szabvány DIN EN 12671 (Európa)
Tisztasági Szabvány DIN EN 973 (Európa)
Tisztasági Szabvány DIN EN 938 (Európa)
DVGW W224 (DVGW Szabályalkotó Hatóság, Németország)
DVGW W624 (DVGW Szabályalkotó Hatóság, Németország)
Trinkwasserverordnung 2001 § 11 (ivóvíz-szabályozás Németország)
BAUA (Bundesanstalt fuer Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) (EG) Nr.2032/2003
Biozid datenblatt Registriernummer: N-27565

A KÍNÁLAT

 TWINOXIDE 0,3%-OS OLDAT 100 LITERHEZ ÉS 1.000 LITERHEZ

kekdobEgyszeri használathoz válassza fertőtlenítő szer 100 liter vízhezaz A-Komponenst piros tetővel és a B-Komponenst kék tetővel! Az eredeti, felbontatlan csomagolásban az eltarthatósági idő 5 év.
99,9+ %-os tisztaságú klórdioxid-oldatot eredményez 0,3%-os koncentrációval ipari felhasználásra.
100 liter termékszám: TD-100-A és TD-100-B
1000 liter termékszám: TD-1000-A és TD-1000-B
Más kiszerelési mennyiség megrendelésre.

TWINOXIDE 0,3%-OS OLDAT 10 LITERHEZ ÉS 25 LITERHEZ

dob1ENSZ-tanúsítvánnyal rendel­kező tartályok egyszeri használatra. Eltarthatóság: 5 év.
A-Komponens piros tetővel és B-Komponens kék tetővel.

Termékszám:
TD-010-A TD-010-B

Termékszám:
TD-025-A TD-025-B
Más kiszerelési mennyiség megrendelésre.

TWINOXIDE 0,3%-OS OLDAT 250 ML-LABORATÓRIUMFLAKON

0,3 %-os klór-dioxid oldatTesztcélokra és kisebb alkalmazásokra használható kiszerelés.Egyszeri használatra alkalmas kiszerelés. 99.9+ % tiszta klórdioxidos oldatot képez, 0,3%-os koncentrátumban.

Eltart­hatóság 18 hónap.

Termékszám: TD-SK250